top of page
วัตถุลอยตัว

ประกาศรายชื่อนักเรียนระบบโควตา

ปีการศึกษา 2566

วัตถุทรงเรขาคณิต

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

18

อ.
ต.ค.

News Update

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในระบบโควตา

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 - Maryvit School Website

01

พฤ.
ธ.ค.

.

มอบตัวลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

Maryvit School, Pattaya

Exhibitions
วัตถุทรงเรขาคณิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

.

28

พ.
ก.ย.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 - Maryvit School Website

.

07

ศ.
ต.ค.

ประกาศผลสอบคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 - Maryvit School Website

News Update

11

ศ.
พ.ย.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 - Maryvit School Website

วัตถุทรงเรขาคณิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

.

28

พ.
ก.ย.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 - Maryvit School Website

.

07

ศ.
ต.ค.

ประกาศผลสอบคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 - Maryvit School Website

News Update

11

ศ.
พ.ย.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 - Maryvit School Website

Store

 ประกาศ 

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก (2).png
bottom of page